Εκτύπωση

Το εργαστήριο πληροφορικής βρίσκεται στον δεύτερο όροφο του κτιρίου, σε κλιματιζόμενο χώρο περίπου 24 τ.μ.

Το εργαστήριο πληροφορικής του Σχολείου μας είναι από τα πιο  σύγχρονα στην Αθήνα. Αναβαθμίστηκε το 2016 και αποτελείται από 12 Σταθμούς εργασίας και από έναν(1) Server

To εργαστήριο είναι βασισμένο στο ελεύθερο λογισμικό στην φιλοσοφία πελάτη εξυπηρετητή με LinuxServer 12.04 LTSP. (http://ts.sch.gr/wiki/Linux/LTSP), με την αμέριστη συμπαράσταση των συναδέλφων στο ΚΕΠΛΗΝΕΤ Α? ΑΘΗΝΑΣ (http://plinet-aath.sch.gr/) .

Το σχολείο μας από τον Δεκέμβρη του 2016 είναι μέλος του Οργανισμού Ανοιχτού λογισμικού ΕΛΛΑΚ (https://ellak.gr/i-eellak/).

Επίσης, είναι εξοπλισμένο με διαδραστικό πίνακα. Ο ρόλος του μέσα στο εργαστήριο είναι κεντρικός και χρησιμοποιείται σε κάθε μάθημα καθιστώντας την μάθηση πιο ενδιαφέρουσα και πιο ζωντανή με τη διαδραστική συμμετοχή όλων των μαθητών, μέσω κατάλληλου λογισμικού.

Στο εργαστήριο  υπάρχει εγκατεστημένο όλο το απαραίτητο λογισμικό που χρειάζεται ένα σύγχρονο σχολείο για να λειτουργήσει  και να επιτελέσει τον παιδαγωγικό του σκοπό τόσο για το μάθημα της πληροφορικής όσο και για υποστήριξη όλων των άλλων μαθημάτων αλλά και διαθεματικών εργασιών των παιδιών. Χρησιμοποιείται επίσης και σε επιμορφώσεις καθηγητών τόσο εσωτερικές του σχολείου μας όσο και με άλλες συμμετοχές.

Στον ίδιο χώρο με πρωτοβουλία του καθηγητή πληροφορικής στεγάζεται και δρα η Ομάδα Ρομποτικής σε τρία γνωστικά επίπεδα βασισμένη σε Lego και Arduino. Έτσι μπορούμε να ισχυριστούμε ότι στο σχολείο μας γίνονται πολύ σοβαρές προσπάθειες καινοτομίας και διδασκαλίας με όλες τις νέες τεχνολογίες.

To εργαστήριο και οι δραστηριότητες που γίνονται σε αυτό γίνονται υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του καθηγητή πληροφορικής του σχολείου μας κ. Δάβου Γεωργίου (Μαθηματικός καθώς και Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ).