Εκτύπωση

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες

Αν τα παιδιά σας ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου και δικαιούνται εξ αποστάσεως εκπαίδευση με βάση τις νέες οδηγίες του Υπουργείου πρέπει να προσκομίσετε από Τρίτη 15-09-2020 έως και Παρασκευή 18-09-2020 στη σχολική μας μονάδα φοίτησης των τέκνων σας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που βεβαιώνουν ότι εμπίπτουν στις ομάδες αυτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρου 8 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55339/20-8-9-2020 (ΦΕΚ 3780 τΒ΄) ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης, Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών.

Κατεβάστε το Άρθρο 8 πατώντας εδω.

Από την διεύθυνση