Εκτύπωση

Αγαπητοί γονείς!

Σας ενημερώνουμε ότι πρόκειται να λειτουργήσουν τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας για τους μαθητές του Γυμνασίου. Τα τμήματα αυτά προορίζονται για μαθητές, οι οποίοι έχουν ανάγκη ενισχυτικής διδασκαλίας βάσει επίδοσής τους και σύμφωνα με την εκτίμηση του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου μας. Τα μαθήματα για τα οποία θα λειτουργήσουν τμήματα είναι: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται αμέσως μετά τη λήξη του κανονικού προγράμματος. Οι μαθητές μπορούν να παρακολουθήσουν από ένα έως και όλα τα μαθήματα του προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας. Ο τόπος διεξαγωγής των μαθημάτων θα ανακοινωθεί αργότερα από το Υπουργείο Παιδείας.

Σας επισυνάπτουμε τη σχετική υπεύθυνη δήλωση (link σε μορφή pdf), μπορείτε να συμπληρώσετε μόνο κατόπιν συνεννόησης με τον υπεύθυνο του τμήματος του μαθητή.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της υπεύθυνης δήλωσης Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019